Điều Khoản Dịch Vụ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ SƠN NHÀ VIỆT PHÁP

ĐIỀU 1: TRÁCH NHIỆM – QUYỀN HẠN CỦA MỖI BÊN

1.1   Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A

 • Bàn giao mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thi công.
 • Cử cán bộ kỹ thuật giám sát khối lượng, chất lượng và chủng loại vật tư .
 • Tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình trong vòng 01- 02 ngày kể từ ngày Bên B thông báo hoàn tất công việc.

1.2   Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B

 • Bên B có trách nhiệm cử cán bộ nhận bàn giao mặt bằng, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến công trình.
 • Bên B có trách nhiệm thi công hạng mục công việc theo điều 1 của Hợp đồng. Bên B có trách nhiệm thi công hạng mục công việc theo đúng các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ công trình đã được Bên A phê duyệt.
 • Cung cấp thiết bị, nhân lực và các vật tư phụ để thi công hoàn thành tiến độ công trình theo đúng các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đã cam kết, chịu trách nhiệm về vệ sinh môi trường an toàn xung quanh hạng mục xây dựng của mình.
 • Cán bộ kỹ thuật đại diện Bên B thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát và theo dõi chất lượng công trình, vật tư, chủng loại đúng như Hợp đồng quy định, đồng thời phối hợp với Đại diện kỹ thuật của Bên A để bàn bạc, giải quyết những trở ngại trong thi công, những công việc phát sinh thêm (nếu có).
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ về kỹ thuật, chất lượng công việc thi công theo đúng các yêu cầu kỹ thuật đã được bên A đưa ra .
 • Chịu trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra do lỗi bên B.
 • Bảo hành công trình theo hợp đồng.
 • Bên B chịu toàn bộ trách nhiệm về an toàn trong suốt quá trình thi công

ĐIỀU 2: BẤT KHẢ KHÁNG

 • Trong trường hợp bất khả kháng (bao gồm nhưng không hạn chế) như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, v.v., bên bị phải thông báo cho bên kia bằng phương tiện thông tin nhanh nhất. Sau đó sẽ xác nhận bằng văn bản xác định thời gian bắt đầu và kết thúc các trường hợp bất khả kháng và các hậu quả của nó. Thông báo phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra trường hợp bất khả kháng.
 • Trường hợp bất khả kháng được chấp nhận, Bên B được miễn trách nhiệm toàn bộ hoặc từng phần của Hợp đồng.

ĐIỀU 3: TẠM DỪNG VÀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng được tạm dừng trong các trường hợp sau :
  • Bên A hoặc Bên B vi phạm các điều khoản trong Hợp đồng này và không khắc phục hậu quả.
  • Bên A hoặc Bên B chấm dứt hoạt động hoặc bị phá sản hoặc đang tiến hành giải thể, hoặc bị yêu cầu theo quy định luật pháp liên quan đến việc sắp xếp hoặc điều chỉnh hoạt động kinh doanh.
  • Các trường hợp bất khả kháng ngoài ý muốn của hai bên (thiên tai, dịch họa…).
  • Các trường hợp khác do hai Bên thoả thuận.
  • Hợp đồng được nghiệm thu và quyết toán.
 • Một bên có quyền tạm dừng Hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải thông báo cho bên kia bằng điện thoại và xác nhận lại bằng văn bản. Sau đó hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng Hợp đồng đ ký kết hoặc đền bù thiệt hại (nếu có). Trong trường hợp một Bên tạm dừng Hợp đồng mà không thông báo cho Bên kia, dẫn đến thiệt hại cho công việc thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.
 • Hủy hợp đồng:
  • Một bên có quyền gửi văn bản đình chỉ thực hiện Hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia tiếp tục vi phạm Hợp đồng . Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại. Mức phạt do vi phạm Hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại được căn cứ vào luật hiện hành nhưng không vượt quá tổng gía trị của hợp đồng.
  • Bên hủy hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên hủy hợp đồng phải bồi thường .
  • Khi Hợp đồng bị hủy bỏ, thì Hợp đồng không có hiệu lực kể từ thời điểm bị hủy bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền tạm ứng.
 • Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, nghĩa vụ thanh toán cho Bên A đối với Bên B sẽ tùy thuộc vào khối lượng công việc được thực hiện. Trong trường hợp số tiền do bên A thanh toán vượt quá số lượng công việc mà bên B thi công, thì bên B có trách nhiệm phải hoàn trả lại cho bên A số tiền vượt quá này.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH & TRÁCH NHIỆM CÔNG TRÌNH

 • Thời gian bảo hành từ 6 tháng đến 24 tháng cho phần công việc của bên B kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu và bàn giao.
 • Trong thời gian bảo hành, nếu phát hiện hư hỏng do lỗi của bên B, bên A sẽ thông báo cho bên B bằng văn bản để yêu cầu bên B thực hiện trách nhiệm bảo hành của mình. Bên B phải triển khai ngay công việc sửa chữa trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của bên A.

ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG

  • Sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ lụt, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh, các thảm họa chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
  • Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng xảy ra.

ĐIỀU 6: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

 • Trong suốt quá trình triển khai thi công, Bên B vẫn không triển khai việc thi công theo đúng các điều khoản đã ràng buộc trong Hợp Đồng thì với một ngày chậm trễ tiến độ, Bên B phải chịu phạt 1% trên giá trị Hợp Đồng, nhưng tổng số tiền phạt tối đa không quá 8% giá trị Hợp Đồng.
 • Nếu Bên B không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm hoặc chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu quy định trong Hợp Đồng thì Bên B phải làm lại cho đủ số lượng và đúng chất lượng sản phẩm.
 • Bên A có trách nhiệm thanh toán đúng theo Điều 2, nếu việc thanh toán chậm trễ thì Bên A sẽ chịu một khoản phạt bằng với lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định theo thời gian chậm trễ thanh toán đó nhưng không được thanh toán chậm quá 01 tháng.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

Trong trường hợp có sự tranh chấp hoặc mâu thuẩn phát sinh trong khi thực hiện hợp đồng, cả hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu hai bên không thể giải quyết các bất đồng đó, sự việc sẽ được đưa ra Toà Kinh tế – Toà án nhân dân Tp.HCM giải quyết. Phán quyết của tòa là quyết định cuối cùng ràng buộc các bên có liên quan thi hành. Án phí sẽ do bên thua kiện chi trả.

5/5 - (1 bình chọn)
Hotline
Zalo