Báo giá dịch vụ thợ sửa ống nước tại Thuận An【Tiết kiệm 10%】

Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa ống nước tại Thuận An của Việt Pháp

Báo giá dịch vụ thợ sửa ống nước tại Thuận An【Tiết kiệm 10%】

Báo giá dịch vụ thợ sửa ống nước tại Thuận An【Tiết kiệm 10%】

Bảng giá dịch vụ thợ lắp đặt, thay thế, sửa ống nước tại Thuận An của Việt Pháp

Stt

Thợ sửa ống nước báo giá dịch vụ lắp đặt, thay thế, sửa chữa ống nước tại Thuận An

Báo giá
1 Báo giá dịch vụ thợ sửa ống nước nổi bị bể Từ 200.000 – 300.000 đ
2 Báo giá dịch vụ thợ sửa đường ống âm bị bể Từ 300.000 – 400.000 đ
3 Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa và thay vòi nước Từ 150.000 – 250.000 đ
4 Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa và thay bộ xả lavabo Từ 200.000 – 300.000 đ
5 Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa và thay bộ xả bồn cầu Từ 200.000 – 300.000 đ
6 Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa và lắp bồn cầu mới Từ 500.000đ – 1.000.000 đ
7 Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa máy bơm nước Từ 500.000đ – 1.000.000 đ
8 Báo giá dịch vụ thợ thay máy bơm nước Từ 200.000đ – 300.000 đ
9 Báo giá dịch vụ thợ thay phao cơ Từ 150.000 – 250.000 đ
10 Báo giá dịch vụ thợ thay phao điện Từ 150.000 – 250.000 đ
11 Báo giá dịch vụ thợ thi công lắp đặt đồng hồ nước Từ 150.000 – 250.000 đ
12 Báo giá dịch vụ thợ thi công lắp đặt máy bơm nước Từ 200.000đ – 300.000 đ
13 Báo giá dịch vụ thợ thi công lắp đặt ống nước nóng (hàn ống PPR) Từ 100.000 – 200.000 đ
14 Báo giá dịch vụ thợ thông nghẹt lavabo Từ 400.000đ – 1.000.000 đ
15 Báo giá dịch vụ thợ thông nghẹt cống Từ 400.000đ – 1.000.000 đ
16 Báo giá dịch vụ thợ thông nghẹt chậu rửa Từ 400.000đ – 1.000.000 đ
17 Báo giá dịch vụ thợ xử lý sự cố rò rỉ nước, bể đường ống Liên hệ
18 Dịch vụ khác Liên hệ

Bảng giá dịch vụ thợ lắp đặt, thay thế, sửa bồn rửa chén bát tại Thuận An của Việt Pháp

Stt

Thợ sửa ống nước báo giá dịch vụ lắp đặt, thay thế, sửa bồn rửa chén bát tại Thuận An

Báo giá
1 Báo giá dịch vụ thợ thi công lắp đặt bồn rửa chén bát đơn giản Từ 200.000 – 400.000 đ
2 Báo giá dịch vụ thợ thi công lắp đặt bồn rửa chén bát hai ngăn Từ 250.000 – 450.000 đ
3 Báo giá dịch vụ thợ thi công lắp đặt bồn rửa chén bát có vòi nước Từ 300.000 – 500.000 đ
4 Báo giá dịch vụ thợ thi công lắp đặt bồn rửa chén bát kèm máy sấy Từ 400.000 – 800.000 đ
5 Báo giá dịch vụ thợ thi công lắp đặt bồn rửa chén bát có cắt mặt đá Từ 400.000 – 800.000 đ
6 Báo giá dịch vụ thợ thi công thay thế bồn rửa chén bát cũ Từ 250.000 – 450.000 đ
7 Báo giá dịch vụ thợ thi công thay thế bồn rửa chén bát cũ kèm vòi nước Từ 300.000 – 500.000 đ
8 Báo giá dịch vụ thợ thi công thay thế bồn rửa chén bát cũ kèm máy sấy Từ 200.000 – 300.000 đ
9 Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa bồn rửa chén bát hư hỏng Từ 200.000 – 300.000 đ

Bảng giá dịch vụ thợ sửa chữa và lắp đặt bồn cầu tại Thuận An của Việt Pháp

Stt

Thợ sửa ống nước báo giá dịch vụ sửa chữa, lắp đặt bồn cầu tại Thuận An

Báo giá
1 Báo giá dịch vụ thợ sửa bồn cầu không bơm nước Từ 200.000 – 400.000 đ
2 Báo giá dịch vụ thợ sửa bồn cầu bị rỉ nước do van cấp nước, van xả Từ 250.000 – 450.000 đ
3 Báo giá dịch vụ thợ sửa thay vòi xịt bồn cầu Từ 250.000 – 450.000 đ
4 Báo giá dịch vụ thợ sửa khắc phục chân bồn cầu rỉ nước Từ 400.000 – 800.000 đ
5 Báo giá dịch vụ thợ sửa lắp đặt bồn cầu Từ 400.000 – 800.000 đ
6 Báo giá dịch vụ thợ sửa thay két nước bồn cầu Từ 250.000 – 450.000 đ
7 Báo giá dịch vụ thợ sửa thay bộ xả gạt Từ 300.000 – 500.000 đ
8 Báo giá dịch vụ thợ sửa thay bộ xả một nhấn (nhấn đơn) Từ 200.000 – 300.000 đ
9 Báo giá dịch vụ thợ sửa thay bộ xả hai nhấn (nhấn đôi) Từ 200.000 – 300.000 đ
10 Báo giá dịch vụ thợ sửa thay bồn cầu mới Từ 400.000 – 800.000 đ

Bảng giá dịch vụ thợ sửa chữa, thay thế, vệ sinh bồn nước, bể nước các loại tại Thuận An của Việt Pháp

Stt

Thợ sửa ống nước báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế, bảo trì, vệ sinh bồn nước, bể nước tại Thuận An

Báo giá
1 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước dung tích dưới 500 Lít Từ 150.000 – 200.000 đ
2 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước dung tích 500 Lít Từ 200.000 – 300.000 đ
3 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước dung tích 700 Lít Từ 300.000 – 350.000 đ
4 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước dung tích 1.000 Lít Từ 350.000 – 400.000 đ
5 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước dung tích 1.200 Lít Từ 400.000 – 500.000 đ
6 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước dung tích 1.300 Lít Từ 500.000 – 550.000 đ
7 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước dung tích 1.500 Lít Từ 550.000 – 600.000 đ
8 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước dung tích 2.000 Lít Từ 600.000 – 650.000 đ
9 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước dung tích 2.500 Lít Từ 650.000 – 700.000 đ
10 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước dung tích 3.000 Lít Từ 700.000 – 750.000 đ
11 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước dung tích 3.500 Lít – 6.000 Lít Từ 700.000 – 1.000.000 đ
12 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước nóng năng lượng măt trời dưới 200 Lít Từ 600.000 – 700.000 đ
13 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước nóng năng lượng măt trời đến 300 Lít Từ 700.000 – 800.000 đ
14 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh bồn nước nóng năng lượng măt trời trên 300 Lít Từ 800.000đ – 1.000.000 đ

Bảng giá dịch vụ thợ sửa chữa, thay thế, vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời tại Thuận An của Việt Pháp

Stt

Thợ sửa ống nước báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế, bảo trì, vệ sinh máy nước nóng tại Thuận An

Báo giá
1 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời dưới 200l Từ 600.000 – 700.000 đ
2 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời đến 300l Từ 700.000 – 800.000 đ
3 Báo giá dịch vụ thợ vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời trên 300l Từ 800.000 – 1.000.000 đ
4 Báo giá dịch vụ thợ thay ron Silicon chịu nhiệt size 27mm Từ 20.000 – 50.000 đ
5 Báo giá dịch vụ thợ thay ron Silicon chịu nhiệt size 47mm, 58mm Từ 30.000 – 60.000 đ
6 Báo giá dịch vụ thợ thay ron Silicon chịu nhiệt size 70mm Từ 40.000 – 70.000 đ
7 Báo giá dịch vụ thợ thay van một chiều Từ 80.000 – 150.000 đ
8 Báo giá dịch vụ thợ thay ống chân không thu nhiệt size Ø 47mm Từ 500.000 – 550.000 đ
9 Báo giá dịch vụ thợ thay ống chân không thu nhiệt size Ø 58mm Từ 550.000 – 600.000 đ
10 Báo giá dịch vụ thợ thay ống chân không thu nhiệt size Ø 70mm Từ 600.000 – 650.000 đ
11 Báo giá dịch vụ thợ thay thế, sửa chữa các phần ống, co nước, van PPR bị hư Liên hệ báo giá

Bảng giá dịch vụ thợ thông tắc bồn cầu, lavabo, bồn rửa chén bát, ống thoát, nhà vệ sinh tại Thuận An của Việt Pháp

Stt

Thợ sửa ống nước báo giá dịch vụ thông tắc bồn cầu, lavabo, bồn rửa chén bát, ống thoát, nhà vệ sinh tại Thuận An

Báo giá
1 Báo giá dịch vụ thợ thông nghẹt Lavabo, bồn rửa mặt Từ 200.000 – 400.000 đ
2 Báo giá dịch vụ thợ thông nghẹt bồn rửa chén bát Từ 250.000 – 450.000 đ
3 Báo giá dịch vụ thợ thông cống nghẹt nhà tắm, nhà vệ sinh Từ 300.000 – 500.000 đ
4 Báo giá dịch vụ thợ thông cống nghẹt đường ống thoát nước mưa Từ 400.000 – 800.000 đ
5 Báo giá dịch vụ thợ thông nghẹt cống thoát nước thải ra hố ga Từ 400.000 – 800.000 đ
6 Báo giá dịch vụ thợ thông nghẹt bằng máy lò xo Từ 250.000 – 450.000/M
 

*** Lưu ý: Bảng báo giá dịch vụ thợ sửa ống nước tại Thuận An trên chưa bao gồm thuế VAT. Giá cả có thể thay đổi tùy vào độ phức tạp của công việc… Quý khách vui lòng liên hệ đến hotline ☎️ 0904.706.588 để nhận được tư vấn báo giá chính xác nhất. ***

Liên hệ Việt Pháp tư vấn báo giá sửa ống nước tại Thuận An

  • ☎️ Hotline: 0904.706.588
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Thuận An
  • 🌍 Website: Suanhavietphap.com
  • 📧 Mail: Suachuanhavietphap@gmail.com

Các dịch vụ liên quan thợ sửa ống nước tại Thuận An của Việt Pháp

5/5 - (2 bình chọn)
Tác giả

Điểm Nỗi Bật Sửa Nhà Việt Pháp

✅ Sơn Nhà Việt Pháp Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Giá Ưu Đãi
✅ Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí Nhanh Chóng, Cam Kết Giá Rẻ
✅ Chế Độ Bảo Hành Bảo Hành Trọn Gói Dài Hạn
✅ Khảo Sát Thi Công Thi Công Đúng Tiến Độ, Khảo Sát Thực Tế

BÀI VIẾT KHÁC

Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Gò Vấp giá rẻ Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Gò Vấp giá rẻ
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa ống nước tại Thuận An của Việt...
Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Bình Tân giá rẻ Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Bình Tân giá rẻ
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa ống nước tại Thuận An của Việt...
Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Tân Phú giá rẻ Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Tân Phú giá rẻ
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa ống nước tại Thuận An của Việt...
Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Tân Bình giá rẻ Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Tân Bình giá rẻ
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa ống nước tại Thuận An của Việt...
Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Phú Nhuận giá rẻ Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Phú Nhuận giá rẻ
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa ống nước tại Thuận An của Việt...
Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Bình Thạnh giá rẻ Báo giá lắp đặt sửa chữa vòi rửa chén bát tại Bình Thạnh giá rẻ
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa ống nước tại Thuận An của Việt...

Hỗ Trợ Tư Vấn

Tư Vấn Tại Quận 1

0904706588 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận 2

0903181486 - Mr. Bình

Tư Vấn Tại Quận 3

0932377972 - Ms. Như Ý

Tư Vấn Tại Quận 4

0904072157 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận 5

0908648509 - Mr. Huy

Tư Vấn Tại Quận 6

0904942786 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 7

0932489685 - Mr. Thắng

Tư Vấn Tại Quận 8

0904712881 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận 9

0904997692 - Mr. Nguyên

Tư Vấn Tại Quận 10

0932377972 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận 11

0904991912 - Mr. Qúy

Tư Vấn Tại Quận 12

0904706588 - Ms: Sáu

Tư Vấn Tại Quận Bình Thạnh

0904744975 - Mr. Phát

Tư Vấn Tại Quận Phú Nhuận

0835748593 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận Tân Bình

0901742092 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận Tân Phú

0835904625 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận Thủ Đức

0934655679 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận Gò Vấp

0904985685 - Ms: Như Ý