Báo giá tháo dỡ trần, vách thạch cao tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 20%

Tham khảo bảng báo giá tháo dỡ trần thạch cao tại Vũng Tàu của Việt Pháp

Báo giá tháo dỡ trần, vách thạch cao tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 20%

Báo giá tháo dỡ trần, vách thạch cao tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 20%

Bảng giá dịch vụ tháo dỡ trần thạch cao thả tại Vũng Tàu của Việt Pháp

Các hạng mục tháo dỡ trần thả tại Vũng Tàu

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Tháo dỡ trần thả 600×600. Sử dụng tấm thạch cao sơn trắng + Khung xương thương 30.000 – 50.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ trần thả 600×600. Sử dụng tấm thạch cao hoa văn + Khung xương thương 30.000 – 50.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ trần thả 600×600. Sử dụng tấm thạch cao phủ nhựa PVC + Khung xương thương 30.000 – 50.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ trần thả 600×600. Sử dụng thạch cao Vĩnh Tường sơn trắng + Khung xương VT 30.000 – 50.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ trần thả 600×600. Sử dụng thạch cao Vĩnh Tường hoa văn + Khung xương VT 30.000 – 50.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ trần thả 600×600. Sử dụng thạch cao Vĩnh Tường phủ nhựa PVC + Khung xương VT 30.000 – 50.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ trần chống ẩm sử dụng tấm Gyproc chống ẩm sơn trắng + Khung xương Vĩnh Tường 30.000 – 50.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ trần chống ẩm sử dụng tấm Gyproc chống ẩm hoa văn + Khung xương Vĩnh Tường 30.000 – 50.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ trần chống ẩm sử dụng tấm Gyproc chống ẩm phủ nhựa PVC + Khung xương VT 30.000 – 50.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ trần chị nước sử dụng tấm xi măng kháng nước smartboard dày 3.5mm in hoa văn + PVC 30.000 – 50.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ trần thả nỗi VT sử dụng thạch cao thả sơn trắng, in hoa văn + Khung Fineline Plus 30.000 – 50.000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ tháo dỡ trần thạch cao chìm tại Vũng Tàu của Việt Pháp

Các hạng mục tháo dỡ trần chìm tại Vũng Tàu

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Thi công tháo dỡ trần chìm sử dụng tấm thạch cao thường + Khung xương Hà Nội 35.000 – 55.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ trần chìm sử dụng tấm thạch cao Thái Gyproc trắng + Khung xương Hà Nội 35.000 – 55.000 vnđ/m²
Thi công tháo dỡ trần chìm sử dụng tấm thạch cao chống ẩm + Khung xương Hà Nội 35.000 – 55.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ trần chìm sử dụng tấm thạch cao Thái Gyproc xanh chống ẩm + KX Hà Nội 35.000 – 55.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ trần chìm sử dụng tấm thạch cao thường + Khung xương Vĩnh Tường 35.000 – 55.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ trần chìm sử dụng tấm thạch cao Thái Gyproc trắng + Khung xương Vĩnh Tường 35.000 – 55.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ trần chìm sử dụng tấm thạch cao chống ẩm + Khung xương Vĩnh Tường 35.000 – 55.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ trần chìm sử dụng tấm thạch cao Thái Gyproc xanh chống ẩm + KXVT 35.000 – 55.000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ tháo dỡ trần thạch cao giật cấp tại Vũng Tàu của Việt Pháp

Các hạng mục tháo dỡ trần giật cấp tại Vũng Tàu

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Thi công tháo dỡ trần giật cấp sử dụng tấm thạch cao Boral – Khung xương Hà Nội 40.000 – 60.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ trần giật cấp sử dụng tấm thạch cao Gyproc Vĩnh Tường độ dày 9mm – KXVT 40.000 – 60.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ trần giật cấp chịu ẩm, tấm thạch cao Uco chịu ẩm độ dày 4mm – KX Hà Nội 40.000 – 60.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ trần giật cấp chịu ẩm tốt sử dụng tấm thạch cao chống ẩm Boral, Knauf – KXVT 40.000 – 60.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ trần giật cấp chống cháy sử dụng tấm thạch cao chống cháy độ dày 9mm – KXVT 40.000 – 60.000 vnđ/m²

⭐⭐⭐⭐⭐ Lưu ý: Bảng báo giá thi công làm trần thạch cao tại Vũng Tàu của Việt Pháp trên chưa bao gồm VAT. Đơn giá chỉ tính cho khu vực nội thành Vũng Tàu. Quý khách vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0904.706.588 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Tham khảo bảng báo giá tháo dỡ vách thạch cao tại Vũng Tàu của Việt Pháp

Bảng giá dịch vụ tháo dỡ vách thạch cao 1 mặt tại Vũng Tàu của Việt Pháp

Các hạng mục tháo dỡ vách ngăn 1 mặt tại Vũng Tàu Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Thi công tháo dỡ vách 1 mặt tiêu chuẩn khung xương thường, tấm Boral hoặc Knauf 9mm 45.000 – 65.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách 1 mặt Vĩnh Tường khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc 9 mm 45.000 – 65.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách chống cháy 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 9 mm 45.000 – 65.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách chống cháy 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 12,5 mm 45.000 – 65.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách 1 mặt khung xương Hà Nội U vách 52, tấm thạch cao 1 mặt dày 6,2 cm 45.000 – 65.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách 1 mặt khung xương Hà Nội U vách 64, tấm thạch cao 1 mặt dày 7,4 cm 45.000 – 65.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách 1 mặt khung xương Hà Nội U vách 75, tấm thạch cao 1 mặt dày 8,5 cm 45.000 – 65.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách 1 mặt khung xương VT U vách 52, tấm thạch cao 1 mặt dày 6,2 cm 45.000 – 65.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách 1 mặt khung xương VT U vách 64, tấm thạch cao 1 mặt dày 7,4 cm 45.000 – 65.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách 1 mặt khung xương VT U vách 75, tấm thạch cao 1 mặt dày 8,5 cm 45.000 – 65.000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ tháo dỡ vách thạch cao 2 mặt tại Vũng Tàu của Việt Pháp

Các hạng mục tháo dỡ vách ngăn 2 mặt tại Vũng Tàu Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Tháo dỡ vách 2 mặt tiêu chuẩn giá rẻ khung xương thường, tấm Boral hoặc Knauf 9mm 55.000 – 75.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ vách 2 mặt Vĩnh Tường khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc 9 mm 55.000 – 75.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ vách 2 mặt cách âm khung xương thường, tấm Knauf, Boral, tấm mút cách nhiệt 55.000 – 75.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ vách 2 mặt cách âm cao cấp KXVT, tấm Gyproc 9mm, bông thuỷ tinh 55.000 – 75.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ vách chống cháy 2 mặt 2 lớp khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 9 mm 55.000 – 75.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ vách cháy 2 mặt 4 lớp khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 12.5 mm 55.000 – 75.000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ tháo dỡ vách thạch cao chống cháy 1 mặt, 2 mặt tại Vũng Tàu của Việt Pháp

Các hạng mục tháo dỡ vách ngăn chống cháy tại Vũng Tàu Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Thi công tháo dỡ vách chống cháy 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 9 mm) 60.000 – 80.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách chống cháy 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 12,5 mm 60.000 – 80.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách chống cháy 2 mặt 2 lớp khung xương VT, tấm chống cháy 9 mm 60.000 – 80.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ vách chống cháy 2 mặt 4 lớp khung xương VT, tấm chống cháy 12.5 mm 60.000 – 80.000 vnđ/m²

Bảng giá thi công tháo dỡ vách thạch cao chống ẩm, chịu ẩm tại Vũng Tàu của Việt Pháp

Các hạng mục tháo dỡ vách ngăn chống ẩm tại Vũng Tàu Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Dịch vụ thi công tháo dỡ vách chống ẩm giá rẻ khung xương thường, tấm chống ẩm 60.000 – 80.000 vnđ/m²
✅ Dịch vụ thi công tháo dỡ vách chống ẩm cao cấp khung xương VT, tấm chống ẩm Gyproc 60.000 – 80.000 vnđ/m²
✅ Dịch vụ thi công tháo dỡ vách chống nước khung xương thường, tấm chống nước 6 mm 60.000 – 80.000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ tháo dỡ vách thạch cao cách âm tại Vũng Tàu của Việt Pháp

Các hạng mục tháo dỡ vách ngăn cách âm tại Vũng Tàu Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Tháo dỡ vách 2 mặt cách âm khung xương thường, tấm Knauf, Boral, tấm mút cách nhiệt 60.000 – 80.000 vnđ/m²
✅ Tháo dỡ vách 2 mặt cách âm cao cấp khung xương VT, tấm Gyproc 9mm, bông thuỷ tinh 60.000 – 80.000 vnđ/m²

⭐⭐⭐⭐⭐ Lưu ý: Bảng báo giá tháo dỡ trần thạch cao, vách thạch cao tại Vũng Tàu của Việt Pháp trên chưa bao gồm VAT. Đơn giá chỉ tính cho khu vực nội thành Vũng Tàu. Quý khách vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0904.706.588 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Việt Pháp tư vấn báo giá tháo dỡ trần thạch cao, vách thạch cao tại Vũng Tàu

  • ☎️ Hotline: 0904.706.588
  • 🌍 Website: suanhavietphap.com
  • 📧 Mail: suachuanhavietphap@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Vũng Tàu

Tham khảo thêm dịch vụ liên quan tháo dỡ vách thạch cao, trần thạch cao tại Vũng Tàu

Rate this post
Tác giả

Điểm Nỗi Bật Sửa Nhà Việt Pháp

✅ Sơn Nhà Việt Pháp Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Giá Ưu Đãi
✅ Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí Nhanh Chóng, Cam Kết Giá Rẻ
✅ Chế Độ Bảo Hành Bảo Hành Trọn Gói Dài Hạn
✅ Khảo Sát Thi Công Thi Công Đúng Tiến Độ, Khảo Sát Thực Tế

BÀI VIẾT KHÁC

Báo giá làm vách ngăn phòng ngủ Báo giá làm vách ngăn phòng ngủ tại Tphcm cam kết giá rẻ nhất
Báo giá làm vách ngăn phòng ngủ tại Tphcm giá rẻ, Thi công vách ngăn phòng ngủ thạch cao, Làm vách ngăn nhôm kính, bằng gỗ giá rẻ
Thi công trần nhựa tại nhà uy tín - chuyên nghiệp - giá rẻ - chất lượng cao Báo giá dịch vụ thợ thi công trần nhựa tại TPHCM giảm giá 10%
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá tháo dỡ trần thạch cao tại Vũng Tàu của Việt PhápBảng...
Thi Công Vách Thạch Cao Giá Rẻ Tại TP.HCM Bảng giá thi công làm vách thạch cao 1 mặt & 2 mặt tại TPHCM
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá tháo dỡ trần thạch cao tại Vũng Tàu của Việt PhápBảng...
Báo giá dịch vụ thợ sửa trần thạch cao ở quận 1 giảm giá 10%
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá tháo dỡ trần thạch cao tại Vũng Tàu của Việt PhápBảng...
sửa chữa trần vách thạch cao Báo giá thợ sửa chữa trần vách thạch cao tại TPHCM giá rẻ nhất
Dịch vụ sửa chữa trần vách thạch cao chuyên nghiệp tại TPHCM. Chúng tôi nhận thi công sửa chữa, làm mới các loại trần vách thạch cao giá rẻ
Thi công làm vách thạch cao, trần thạch cao tại Hà Nội giá rẻ Thi công làm vách thạch cao, trần thạch cao tại Hà Nội giá rẻ
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá tháo dỡ trần thạch cao tại Vũng Tàu của Việt PhápBảng...

Hỗ Trợ Tư Vấn

Tư Vấn Tại Quận 1

0904706588 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận 2

0903181486 - Mr. Bình

Tư Vấn Tại Quận 3

0932377972 - Ms. Như Ý

Tư Vấn Tại Quận 4

0904072157 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận 5

0908648509 - Mr. Huy

Tư Vấn Tại Quận 6

0904942786 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 7

0932489685 - Mr. Thắng

Tư Vấn Tại Quận 8

0904712881 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận 9

0904997692 - Mr. Nguyên

Tư Vấn Tại Quận 10

0932377972 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận 11

0904991912 - Mr. Qúy

Tư Vấn Tại Quận 12

0904706588 - Ms: Sáu

Tư Vấn Tại Quận Bình Thạnh

0904744975 - Mr. Phát

Tư Vấn Tại Quận Phú Nhuận

0835748593 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận Tân Bình

0901742092 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận Tân Phú

0835904625 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận Thủ Đức

0934655679 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận Gò Vấp

0904985685 - Ms: Như Ý