Thi công làm vách thạch cao, trần thạch cao tại quận 1 giảm 20%

Tham khảo bảng báo giá thi công làm trần thạch cao tại quận 1 của Việt Pháp

Thi công làm vách thạch cao, trần thạch cao tại quận 1 giảm 20%

Thi công làm vách thạch cao, trần thạch cao tại quận 1 giảm 20%

Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm trần thạch cao thả tại quận 1 của Việt Pháp

Các hạng mục dịch vụ thi công làm trần thả tại quận 1

Đơn vị Đơn giá
✅ Dịch vụ thi công làm trần thả 600×600 sử đụng tấm thạch cao sơn trắng + Khung xương thương 115.000 – 125.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần thả 600×600 sử đụng tấm thạch cao hoa văn + Khung xương thương 120.000 – 135.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần thả 600×600 sử đụng tấm thạch cao phủ nhựa PVC + Khung xương thương 125.000 – 135.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần thả 600×600 sử đụng tấm thạch cao Vĩnh Tường sơn trắng + Khung xương Vĩnh Tường 130.000 – 140.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần thả 600×600 sử đụng tấm thạch cao Vĩnh Tường hoa văn + Khung xương Vĩnh Tường 135.000 – 145.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần thả 600×600 sử đụng tấm thạch cao Vĩnh Tường phủ nhựa PVC + Khung xương Vĩnh Tường 140.000 – 150.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần chống ẩm sử đụng tấm Gyproc chống ẩm sơn trắng + Khung xương Vĩnh Tường 145.000 – 155.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần chống ẩm sử đụng tấm Gyproc chống ẩm hoa văn + Khung xương Vĩnh Tường 150.000 – 160.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần chống ẩm sử đụng tấm Gyproc chống ẩm phủ nhựa PVC + Khung xương Vĩnh Tường 155.000 – 160.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần chị nước sử đụng tấm xi măng kháng nước smartboard dày 3.5mm được in hoa văn + PVC 160.000 – 170.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần thả nỗi Vĩnh Tường sử đụng tấm thạch cao thả sơn trắng, in hoa văn + Khung Fineline Plus hoặc Topline 135.000 – 145.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần thả nỗi cao cấp Vĩnh Tường – Tấm thạch cao thả sơn trắng, in hoa văn + Khung xương Vĩnh Tường 140.000 – 150.000 đ

Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm trần thạch cao chìm tại quận 1 của Việt Pháp

Các hạng mục dịch vụ thi công làm trần chìm tại quận 1

Đơn vị Đơn giá
✅ Dịch vụ thi công làm trần chìm sử đụng tấm thạch cao thường + Khung xương Hà Nội 135.000 – 155.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần chìm sử đụng tấm thạch cao Thái Gyproc trắng + Khung xương Hà Nội 140.000 – 160.000 đ
Dịch vụ thi công làm trần chìm sử đụng tấm thạch cao chống ẩm + Khung xương Hà Nội 150.000 – 170.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần chìm sử đụng tấm thạch cao Thái Gyproc xanh chống ẩm + Khung xương Hà Nội 155.000 – 175.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần chìm sử đụng tấm thạch cao thường + Khung xương Vĩnh Tường 145.000 – 165.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần chìm sử đụng tấm thạch cao Thái Gyproc trắng + Khung xương Vĩnh Tường 150.000 – 170.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần chìm sử đụng tấm thạch cao chống ẩm + Khung xương Vĩnh Tường 155.000 – 175.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần chìm sử đụng tấm thạch cao Thái Gyproc xanh chống ẩm + Khung xương Vĩnh Tường 160.000 – 180.000 đ

Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm trần thạch cao giật cấp tại quận 1 của Việt Pháp

Các hạng mục dịch vụ thi công làm trần giật cấp tại quận 1

Đơn vị Đơn giá
✅ Dịch vụ thi công làm trần giật cấp sử đụng tấm thạch cao Boral (Pháp) hoặc Gyproc (Thái) – Khung xương Hà Nội 135.000 – 145.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần giật cấp sử đụng tấm thạch cao Gyproc Vĩnh Tường độ dày 9mm – Khung xương Vĩnh Tường 145.000 – 155.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần giật cấp chịu ẩm sử đụng tấm thạch cao Uco chịu ẩm độ dày 4mm – Khung xương Hà Nội 165.000 – 175.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần giật cấp chịu ẩm tốt sử đụng tấm thạch cao chống ẩm Boral, Knauf – Khung xương Vĩnh Tường 180.000 – 190.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm trần giật cấp chống cháy sử đụng tấm thạch cao chống cháy độ dày 9mm – Khung xương Vĩnh Tường 190.000 – 210.000 đ

⭐⭐⭐⭐⭐ Lưu ý: Bảng báo giá thi công làm trần thạch cao tại quận 1 của Việt Pháp trên chưa bao gồm VAT. Đơn giá chỉ tính cho khu vực nội thành quận 1. Quý khách vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0904.706.588 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Tham khảo bảng báo giá thi công làm vách thạch cao tại quận 1 của Việt Pháp

Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm vách thạch cao 1 mặt tại quận 1 của Việt Pháp

Các hạng mục dịch vụ thi công vách ngăn 1 mặt tại quận 1 Đơn vị Đơn giá
✅ Dịch vụ thi công vách 1 mặt tiêu chuẩn khung xương thường, tấm Boral hoặc Knauf 9mm 130.000- 150.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 1 mặt Vĩnh Tường khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc 9 mm 150.000 – 170.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm vách chống cháy 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 9 mm 300.000 – 350.000 đ
✅ Dịch vụ thi công làm vách chống cháy 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 12,5 mm 350.000 – 420.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 1 mặt khung xương Hà Nội U vách 52, tấm thạch cao 1 mặt dày 6,2 cm 200.000- 240.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 1 mặt khung xương Hà Nội U vách 64, tấm thạch cao 1 mặt dày 7,4 cm 220.000 – 270.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 1 mặt khung xương Hà Nội U vách 75, tấm thạch cao 1 mặt dày 8,5 cm 250.000 – 300.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 1 mặt khung xương Vĩnh Tường U vách 52, tấm thạch cao 1 mặt dày 6,2 cm 220.000 – 280.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 1 mặt khung xương Vĩnh Tường U vách 64, tấm thạch cao 1 mặt dày 7,4 cm 250.000 – 310.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 1 mặt khung xương Vĩnh Tường U vách 75, tấm thạch cao 1 mặt dày 8,5 cm 300.000 – 340.000 đ

Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm vách thạch cao 2 mặt tại quận 1 của Việt Pháp

Các hạng mục dịch vụ thi công vách ngăn 2 mặt tại quận 1 Đơn vị 130.000- 150.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 2 mặt tiêu chuẩn giá rẻ khung xương thường, tấm Boral hoặc Knauf 9mm 200.000 – 220.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 2 mặt Vĩnh Tường khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc 9 mm 220.000 – 260.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 2 mặt cách âm khung xương thường, tấm Knauf, Boral, tấm mút cách nhiệt 110.000 – 250.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 2 mặt cách âm cao cấpkhung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc 9mm, bông thuỷ tinh 250.000 – 300.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách chống cháy 2 mặt 2 lớp khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 9 mm 400.000 – 480.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách cháy 2 mặt 4 lớp khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 12.5 mm 450.000 – 510.000 đ

Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm vách thạch cao chống cháy 1 mặt, 2 mặt tại quận 1 của Việt Pháp

Các hạng mục dịch vụ thi công vách ngăn chống cháy tại quận 1 Đơn vị 130.000- 150.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách chống cháy 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 9 mm)   300.000 – 350.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách chống cháy 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 12,5 mm   350.000 – 420.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách chống cháy 2 mặt 2 lớp khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 9 mm   400.000 – 480.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách chống cháy 2 mặt 4 lớp khung xương Vĩnh Tường, tấm chống cháy 12.5 mm   450.000 – 510.000 đ

Bảng giá thi công làm vách thạch cao chống ẩm, chịu ẩm tại quận 1 của Việt Pháp

Các hạng mục dịch vụ thi công vách ngăn chống ẩm tại quận 1 Đơn vị 130.000- 150.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách chống ẩm giá rẻ khung xương thường, tấm chống ẩm   220.000 – 250.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách chống ẩm cao cấp khung xương Vĩnh Tường, tấm chống ẩm Gyproc   250.000 – 290.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách chống nước khung xương thường, tấm chống nước 6 mm   Liên hệ

Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm vách thạch cao cách âm tại quận 1 của Việt Pháp

Các hạng mục dịch vụ thi công vách ngăn cách âm tại quận 1 Đơn vị style=”text-align: center;”>Đơn giá
✅ Dịch vụ thi công vách 2 mặt cách âm khung xương thường, tấm Knauf, Boral, tấm mút cách nhiệt   220.000 – 250.000 đ
✅ Dịch vụ thi công vách 2 mặt cách âm cao cấp khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc 9mm, bông thuỷ tinh   250.000 – 300.000 đ

⭐⭐⭐⭐⭐ Lưu ý: Bảng báo giá thi công làm vách thạch cao tại quận 1 của Việt Pháp trên chưa bao gồm VAT. Đơn giá chỉ tính cho khu vực nội thành quận 1. Quý khách vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0904.706.588 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Việt Pháp tư vấn báo giá thi công làm vách thạch cao, trần thạch cao tại quận 1

Tham khảo thêm dịch vụ liên quan thi công làm vách thạch cao, trần thạch cao tại quận 1

5/5 - (5 bình chọn)
Tác giả

Điểm Nỗi Bật Sửa Nhà Việt Pháp

✅ Sơn Nhà Việt Pháp Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Giá Ưu Đãi
✅ Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí Nhanh Chóng, Cam Kết Giá Rẻ
✅ Chế Độ Bảo Hành Bảo Hành Trọn Gói Dài Hạn
✅ Khảo Sát Thi Công Thi Công Đúng Tiến Độ, Khảo Sát Thực Tế

BÀI VIẾT KHÁC

Báo giá làm vách ngăn phòng ngủ Báo giá làm vách ngăn phòng ngủ tại Tphcm cam kết giá rẻ nhất
Báo giá làm vách ngăn phòng ngủ tại Tphcm giá rẻ, Thi công vách ngăn phòng ngủ thạch cao, Làm vách ngăn nhôm kính, bằng gỗ giá rẻ
Thi công trần nhựa tại nhà uy tín - chuyên nghiệp - giá rẻ - chất lượng cao Báo giá dịch vụ thợ thi công trần nhựa tại TPHCM giảm giá 10%
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá thi công làm trần thạch cao tại quận 1 của Việt...
Thi Công Vách Thạch Cao Giá Rẻ Tại TP.HCM Bảng giá thi công làm vách thạch cao 1 mặt & 2 mặt tại TPHCM
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá thi công làm trần thạch cao tại quận 1 của Việt...
Báo giá dịch vụ thợ sửa trần thạch cao ở quận 1 giảm giá 10%
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá thi công làm trần thạch cao tại quận 1 của Việt...
sửa chữa trần vách thạch cao Báo giá thợ sửa chữa trần vách thạch cao tại TPHCM giá rẻ nhất
Dịch vụ sửa chữa trần vách thạch cao chuyên nghiệp tại TPHCM. Chúng tôi nhận thi công sửa chữa, làm mới các loại trần vách thạch cao giá rẻ
Thi công làm vách thạch cao, trần thạch cao tại Hà Nội giá rẻ Thi công làm vách thạch cao, trần thạch cao tại Hà Nội giá rẻ
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá thi công làm trần thạch cao tại quận 1 của Việt...

Hỗ Trợ Tư Vấn

Tư Vấn Tại Quận 1

0904706588 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận 2

0903181486 - Mr. Bình

Tư Vấn Tại Quận 3

0932377972 - Ms. Như Ý

Tư Vấn Tại Quận 4

0904072157 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận 5

0908648509 - Mr. Huy

Tư Vấn Tại Quận 6

0904942786 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 7

0932489685 - Mr. Thắng

Tư Vấn Tại Quận 8

0904712881 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận 9

0904997692 - Mr. Nguyên

Tư Vấn Tại Quận 10

0932377972 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận 11

0904991912 - Mr. Qúy

Tư Vấn Tại Quận 12

0904706588 - Ms: Sáu

Tư Vấn Tại Quận Bình Thạnh

0904744975 - Mr. Phát

Tư Vấn Tại Quận Phú Nhuận

0835748593 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận Tân Bình

0901742092 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận Tân Phú

0835904625 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận Thủ Đức

0934655679 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận Gò Vấp

0904985685 - Ms: Như Ý