Báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 | Cam kết giá rẻ

Bảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt Pháp

Báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 | Cam kết giá rẻ

Báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 | Cam kết giá rẻ

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate rỗng ruột tại quận 1

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m 5mm 940.000 – 1.140.000/Tấm
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m 6mm 1.150.000 – 1.250.000/Tấm
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m 8mm 1.370.000 – 1.570.000/Tấm
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m 10mm 2.150.000 – 2.350.000/Tấm

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate dạng sóng tại quận 1

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng 1mm 155.000/MD
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng 1.2mm 185.000/MD
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng 1.5mm 215.000/MD
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 1.6mm 215.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 2.4mm 295.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 3.0mm 370.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 3.6mm 430.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 4.8mm 560.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 5mm 595.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 6mm 700.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m >6mm Liên Hệ

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 Xuất xứ tại Việt Nam

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m xi 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 20m 5.5mm – 6.0mm 770.000/M2 – 870.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 20m 5.5mm – 6.0mm 770.000/M2 – 870.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 20m 5.5mm – 6.0mm 770.000/M2 – 870.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 – Xuất xứ tại Malaysia

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 5mm 630.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 – Xuất xứ tại Đài Loan

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 5.5mm 770.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 5.5mm 770.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 5.5mm 770.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 5.5mm 770.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 – Xuất xứ tại Malaysia

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 5mm 630.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 – Xuất xứ tại Ấn Độ (India)

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 5mm 820.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 5mm 820.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 5mm 820.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 5mm 820.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 – Xuất xứ tại Hàn Quốc

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 2.0mm 460.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 3.0mm 690.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 5.0mm 1.250.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 6.0mm 1.470.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 8.0mm 1.850.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 10mm 2.250.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 12mm 3.350.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate tại quận 1 của Việt Pháp

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Nẹp nhôm chữ h dài 6m ~1mm 80.000/Cây
✅ Nẹp nhôm u 7 dài 6m ~1mm 20.000/Cây
✅ Nẹp nhôm u 12 dài 6m ~1mm 36.000/Cây
✅ La nhôm 15mm dài 6m 15mm 30.000/Cây
✅ La nhôm 20mm dài 6m 20mm 50.000/Cây
✅ Nẹp nhựa chữ H dài 6m 4~5mm 210.000/Cây
✅ Nẹp nhựa chữ U dài 6m 4~5mm 120.000/Cây

Bảng báo giá dịch vụ thi công mái Polycarbonate tại quận 1 trọn gói của Việt Pháp

Hạng mục thi công mái Polycarbonate đặc ruột tại quận 1

Độ dày

Đơn giá

 • Kích thước tấm 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
2mm 600.000 – 700.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
3mm 750.000 – 850.000/m2
 • Kích thước tấm: 1220mm – 2440mm
 • Khung sắt hộp 30×60, 30×30
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
3mm 850.000 – 950.000/m2
 • Kích thước tấm: 1220mm – 2440mm
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
4mm 850.000 – 950.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 30×60, 30×30
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
4mm 950.000 – 1.050.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
5mm 950.000 – 1.050.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 30×60, 30×30
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
5mm 1.050.000 – 1.150.000/m2

Hạng mục thi công mái Polycarbonate rỗng ruột tại quận 1

Độ dày

Đơn giá

 • Kích thước tấm: 2m1 – 5m8
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
4.5mm 850.000 – 950.000/m2
 • Kích thước tấm: 2m1 – 5m8
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
5mm 1.850.000 – 1.950.000/m2

Lưu ý:

 • Bảo hành 24 tháng sử dụng
 • Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT: 10%
 • Có đủ màu: trắng trong, xanh lá, xanh hồ, trắng đục, sạm
 • Đơn giá ấp dụng Thi công làm mái che tấm Polycarbonate lấy sáng tại quận 1

=> Bảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt Pháp trên đây chỉ để tham khảo khảo. Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0904.706.588 để được tư vấn báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ Việt Pháp tư vấn báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1

 • ☎️ Hotline: 0904.706.588
 • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 1
 • 🌍 Website: suanhavietphap.com
 • 📧 Mail: suachuanhavietphap@gmail.com

Các dịch vụ liên quan thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt Pháp

5/5 - (2 bình chọn)
Tác giả

Điểm Nỗi Bật Sửa Nhà Việt Pháp

✅ Sơn Nhà Việt Pháp Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Giá Ưu Đãi
✅ Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí Nhanh Chóng, Cam Kết Giá Rẻ
✅ Chế Độ Bảo Hành Bảo Hành Trọn Gói Dài Hạn
✅ Khảo Sát Thi Công Thi Công Đúng Tiến Độ, Khảo Sát Thực Tế

BÀI VIẾT KHÁC

Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Hà Nội | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Hà Nội | Tiết kiệm 10%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt PhápBảng giá thi công...
Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Nha Trang | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Nha Trang | Tiết kiệm 10%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt PhápBảng giá thi công...
Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Bình Thuận | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Bình Thuận | Tiết kiệm 10%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt PhápBảng giá thi công...
Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 10%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt PhápBảng giá thi công...
Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Bà Rịa | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Bà Rịa | Tiết kiệm 10%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt PhápBảng giá thi công...
Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Đồng Nai | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Đồng Nai | Tiết kiệm 10%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt PhápBảng giá thi công...

Hỗ Trợ Tư Vấn

Tư Vấn Tại Quận 1

0904706588 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận 2

0903181486 - Mr. Bình

Tư Vấn Tại Quận 3

0932377972 - Ms. Như Ý

Tư Vấn Tại Quận 4

0904072157 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận 5

0908648509 - Mr. Huy

Tư Vấn Tại Quận 6

0904942786 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 7

0932489685 - Mr. Thắng

Tư Vấn Tại Quận 8

0904712881 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận 9

0904997692 - Mr. Nguyên

Tư Vấn Tại Quận 10

0932377972 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận 11

0904991912 - Mr. Qúy

Tư Vấn Tại Quận 12

0904706588 - Ms: Sáu

Tư Vấn Tại Quận Bình Thạnh

0904744975 - Mr. Phát

Tư Vấn Tại Quận Phú Nhuận

0835748593 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận Tân Bình

0901742092 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận Tân Phú

0835904625 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận Thủ Đức

0934655679 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận Gò Vấp

0904985685 - Ms: Như Ý