Báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12 | Cam kết giá rẻ

Bảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12 của Việt Pháp

Báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12 | Cam kết giá rẻ

Báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12 | Cam kết giá rẻ

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate rỗng ruột tại quận 12

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m 5mm 940.000 – 1.140.000/Tấm
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m 6mm 1.150.000 – 1.250.000/Tấm
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m 8mm 1.370.000 – 1.570.000/Tấm
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m 10mm 2.150.000 – 2.350.000/Tấm

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate dạng sóng tại quận 12

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng 1mm 155.000/MD
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng 1.2mm 185.000/MD
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng 1.5mm 215.000/MD
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 1.6mm 215.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 2.4mm 295.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 3.0mm 370.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 3.6mm 430.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 4.8mm 560.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 5mm 595.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 6mm 700.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m >6mm Liên Hệ

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 12 Xuất xứ tại Việt Nam

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m xi 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 20m 5.5mm – 6.0mm 770.000/M2 – 870.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 20m 5.5mm – 6.0mm 770.000/M2 – 870.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 20m 5.5mm – 6.0mm 770.000/M2 – 870.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 12 – Xuất xứ tại Malaysia

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 5mm 630.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 12 – Xuất xứ tại Đài Loan

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 5.5mm 770.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 5.5mm 770.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 5.5mm 770.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 5.5mm 770.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 12 – Xuất xứ tại Malaysia

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 5mm 630.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 12 – Xuất xứ tại Ấn Độ (India)

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m 5mm 820.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m 5mm 820.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m 5mm 820.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m 5mm 820.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 12 – Xuất xứ tại Hàn Quốc

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 2.0mm 460.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 3.0mm 690.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 5.0mm 1.250.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 6.0mm 1.470.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 8.0mm 1.850.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 10mm 2.250.000/M2
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 12mm 3.350.000/M2

Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate tại quận 12 của Việt Pháp

Hạng mục thi công

Độ dày Đơn giá
✅ Nẹp nhôm chữ h dài 6m ~1mm 80.000/Cây
✅ Nẹp nhôm u 7 dài 6m ~1mm 20.000/Cây
✅ Nẹp nhôm u 12 dài 6m ~1mm 36.000/Cây
✅ La nhôm 15mm dài 6m 15mm 30.000/Cây
✅ La nhôm 20mm dài 6m 20mm 50.000/Cây
✅ Nẹp nhựa chữ H dài 6m 4~5mm 210.000/Cây
✅ Nẹp nhựa chữ U dài 6m 4~5mm 120.000/Cây

Bảng báo giá dịch vụ thi công mái Polycarbonate tại quận 12 trọn gói của Việt Pháp

Hạng mục thi công mái Polycarbonate đặc ruột tại quận 12

Độ dày

Đơn giá

 • Kích thước tấm 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
2mm 600.000 – 700.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
3mm 750.000 – 850.000/m2
 • Kích thước tấm: 1220mm – 2440mm
 • Khung sắt hộp 30×60, 30×30
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
3mm 850.000 – 950.000/m2
 • Kích thước tấm: 1220mm – 2440mm
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
4mm 850.000 – 950.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 30×60, 30×30
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
4mm 950.000 – 1.050.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
5mm 950.000 – 1.050.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 30×60, 30×30
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
5mm 1.050.000 – 1.150.000/m2

Hạng mục thi công mái Polycarbonate rỗng ruột tại quận 12

Độ dày

Đơn giá

 • Kích thước tấm: 2m1 – 5m8
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
4.5mm 850.000 – 950.000/m2
 • Kích thước tấm: 2m1 – 5m8
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
5mm 1.850.000 – 1.950.000/m2

Lưu ý:

 • Bảo hành 24 tháng sử dụng
 • Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT: 10%
 • Có đủ màu: trắng trong, xanh lá, xanh hồ, trắng đục, sạm
 • Đơn giá ấp dụng Thi công làm mái che tấm Polycarbonate lấy sáng tại quận 12

=> Bảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12 của Việt Pháp trên đây chỉ để tham khảo khảo. Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0904.706.588 để được tư vấn báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ Việt Pháp tư vấn báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12

 • ☎️ Hotline: 0904.706.588
 • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 12
 • 🌍 Website: suanhavietphap.com
 • 📧 Mail: suachuanhavietphap@gmail.com

Các dịch vụ liên quan thi công mái Polycarbonate tại quận 12 của Việt Pháp

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Điểm Nỗi Bật Sửa Nhà Việt Pháp

✅ Sơn Nhà Việt Pháp Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Giá Ưu Đãi
✅ Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí Nhanh Chóng, Cam Kết Giá Rẻ
✅ Chế Độ Bảo Hành Bảo Hành Trọn Gói Dài Hạn
✅ Khảo Sát Thi Công Thi Công Đúng Tiến Độ, Khảo Sát Thực Tế

BÀI VIẾT KHÁC

Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Hà Nội | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Hà Nội【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12 của Việt PhápBảng giá thi công...
Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Nha Trang | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Nha Trang | Tiết kiệm 10%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12 của Việt PhápBảng giá thi công...
Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Bình Thuận | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Bình Thuận | Tiết kiệm 10%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12 của Việt PhápBảng giá thi công...
Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12 của Việt PhápBảng giá thi công...
Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Bà Rịa | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Bà Rịa【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12 của Việt PhápBảng giá thi công...
Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Đồng Nai | Tiết kiệm 10% Báo giá sơn chống nóng mái tôn tại Đồng Nai | Tiết kiệm 10%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 12 của Việt PhápBảng giá thi công...

Hỗ Trợ Tư Vấn

Tư Vấn Tại Quận 1

0904706588 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận 2

0903181486 - Mr. Bình

Tư Vấn Tại Quận 3

0932377972 - Ms. Như Ý

Tư Vấn Tại Quận 4

0904072157 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận 5

0908648509 - Mr. Huy

Tư Vấn Tại Quận 6

0904942786 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 7

0932489685 - Mr. Thắng

Tư Vấn Tại Quận 8

0904712881 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận 9

0904997692 - Mr. Nguyên

Tư Vấn Tại Quận 10

0932377972 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận 11

0904991912 - Mr. Qúy

Tư Vấn Tại Quận 12

0904706588 - Ms: Sáu

Tư Vấn Tại Quận Bình Thạnh

0904744975 - Mr. Phát

Tư Vấn Tại Quận Phú Nhuận

0835748593 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận Tân Bình

0901742092 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận Tân Phú

0835904625 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận Thủ Đức

0934655679 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận Gò Vấp

0904985685 - Ms: Như Ý